Proč nás?

Proč si vybrat WERK Industrieservice, s.r.o.

 

Efektivní a pružná služba:

 • Nezatěžování se řešením vedlejších činností
 • Jasně vymezené náklady
 • Stanovení maximální optimalizace nákladů 
 • Přenesení rizika
 • Stanovení konkrétní osoby pro komunikaci

 

Typy spolupráce:

Stanovení jedné činnosti -  smluvně lze sjednat jeden typ činnosti a to i v rozsahu jen několika hodin denně, či krátkodobá spolupráce spočívající v konkrétním úkolu.

Stanovením souboru činností – přenecháním souboru několika činností, jež jsou podpůrné pro hlavní činnost, kde může být stanovena dlouhodobá spolupráce, tak aby pro zadavatele představovala optimalizaci nákladů na danou činnost. Tyto služby potom jsou prováděny vlastními zaměstnanci WERK Industrieservice nebo prostřednictvím dalších spolupracovníků.  

Mnohé firmy věnují značné úsilí a čas činnostem, které jsou velmi okrajové, často se vícekrát neopakují, vypracování postupů či kontrolních mechanismů pro plnění takového úkolu je ve svém výsledku velice neefektivní a drahé. Proto nabízíme i komplexní řešení spočívající například v tom, že lze zaslat objednávku k určité činnosti a z naší strany bude učiněna cenová nabídka.

Ke komplexním činnostem je pak zejména vhodná správa nemovitosti, drobné stavební úpravy, úklidové práce, recepce, ochrana objektu, skladovací služby, revize zařízení, catering, kopírování, služby související s poštou, reklamou, údržba zeleně, odklízení sněhu, účtování nákladů nájemníkům, stěhování, vymalování, odpadové hospodářství, optimalizaci pojištění, nabídka prostor k pronájmu atd. 

 

Administrativní práce:

 • recepce  - zajištění recepcí, správa zasedacích místností
 • poštovní služby – podatelny, doručení na Českou poštu, třídění
 • archivní a spisovou službu - zakládání dokumentace, skartace
 • aktualizace stavební dokumentace
 • vyřizování povolení stavebních a rekonstrukčních prací
 • zajištění revizí v objektech
 • evidence dokumentace
 • vazby, laminování, kopírování, papír s ochrannými prvky
 • správa a inventarizace majetku
 • nabídka prostor k pronájmu
 • zpracování a realizace výběrového řízení

 

Finanční služby:

 • zajištění financování investic
 • optimalizace nákladu na pojištění
 • úspora mzdových nákladů
 • správa pohledávek

 

Údržbové práce:

 • opravy elektroinstalace
 • údržba vodoinstalace
 • truhlářské práce (opravy palet, nábytku, zhotovení obalů, atd.)
 • vymalování
 • pokládka koberců

 

Úklidové služby:

 • úklid v prostorách budov (mytí oken, čištění koberců, úklid prachu)
 • doplňování toaletních potřeb
 • úklid venkovních ploch
 • úklid sněhu
 • DDD služby, dezinfekce, deratizace

 

Zeleň:

 • údržba venkovních ploch
 • péče o pokojové rostliny
 • květinové dekorace

 

Pronájmy a výpůjčky:

 • zajištění výpůjčky či pronájmu movitých věci
 • paletových vozíků
 • regálů

 

Doprava:

 • správa vozového parku
 • objednání externí dopravy
 • evidence STK
 • administrativa spojená s vyúčtováním
 • pravidelná kontrola kapalin
 • mytí, čištění
 • systém rezervace

 

Stravování:

 • zajištění stravování
 • provoz občerstvení
 • zajištění automatů s občerstvením

 

 

 

Zásobování:

 • zajištění dodavatelů
 • drobných nákupů
 • vedení skladu

 

Energie:

 • zajištění a výběr dodavatele energií
 • energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov,
 • zajištění odečtu
 • evidenci smluv
 • energetické úspory – výměna oken, zateplení fasád, úsporné osvětlení

 

Ostatní:

 • bezpečnost práce
 • požární ochrana
 • životního prostředí
 • ostraha objektu
 • zajištění školení